COOKIES

Les cookies recullen informació en el teu navegador web per oferir-te una millor experiència online. En agencialanave.com utilitzem cookies per saber què pàgines de la nostra web visites, quin idioma utilitzes i així poder millorar la teva navegació en les teves properes visites.
En navegar per la nostra web considerem que acceptes l'ús de cookies. Més informació.

TANCAR X
Contacta amb els astronautes:  Dill - Div 9:30 a 20:00
902 002 902 - 966 141 334
Et cridem gratis botó imatge

Home >> Avís legal

JA PASSEM LA ITN (INSPECCIÓ TÈCNICA DE NAUS).

(1) INFORMACIÓ GENERAL

En accedir al lloc web situat en el domini www.agencialanave.com (d'ara endavant, el lloc web), que és titularitat de Navenetworks S.L. CIF: B-95120903 i situat en C/ Pólux 4, 03006 Alacant (d'ara endavant Agència La Nave), i/o a qualsevol de les pàgines o subpàgines compreses en aquest domini i subdominis, l'usuari declara expressament que ha llegit, entén i accepta la Política de privadesa i l'Avís legal d'aquest lloc web. En cas de no estar d'acord amb els termes i condicions descrits en la Política de privadesa i l'Avís legal li preguem que s'abstingui d'utilitzar el lloc web.

(2) PRODUCTES I SERVEIS

Agència La Nave no recapta dades de caràcter personal dels usuaris d'aquests llocs web, sent perfectament possible la navegació anònima pels mateixos, si l'usuari així ho desitja. Agència La Nave només obtindrà dades de caràcter personal d'aquells usuaris que voluntàriament vulguin proporcionar-los-hi a través de l'e-mail de contacte, a través de la secció En aquest lloc web, Agència La Nave posa a la disposició dels usuaris del mateix informació gratuïta i dades respecte de les peces, creativitat i serveis prestats per l'autor al llarg de la seva trajectòria. La informació proveïda en el lloc web només té un caràcter indicatiu, orientatiu, estimatiu i informatiu i mai tindrà valor vinculant para Agència La Nave.

(3) PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

En aquest lloc web, Agència La Nave posa a la disposició dels usuaris del mateix informació gratuïta respecte de les peces, creativitat i serveis prestats per l'agència. Tots els dissenys, marques, noms, imatges, logos, gràfics, icones, aplicacions i altre contingut del lloc web www.agencialanave.com són, d'una banda, propietat de Agència La Nave o, si escau, Agència La Nave compta amb llicència per al seu ús (per haver col·laborat o treballat en l'empreses i institucions citades en les diferents seccions del lloc), gaudint en conseqüència de la protecció pròpia prevista sobre la propietat industrial i intel·lectual. En cap cas l'accés al lloc web implica cessió per part de Agència La Nave de tals drets als usuaris. Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del lloc web i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial dels mateixos, ni alterar-los en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o contingut que difereixi de l'expressament permès per Agència La Nave, en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel·lectual, afectarà als drets de l'esmentat titular conforme als tractats internacionals i la normativa aplicable i vigent a Espanya. Queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del lloc web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per Agència La Nave en el present Avís Legal. En cas que els usuaris desitgin utilitzar les marques, noms, logos o qualsevol altre signe distintiu disponibles en el lloc web de Agència La Nave, poden sol·licitar l'autorització necessària posant-se en contacte amb l'autor a través del link Contacto i emplenant el formulari per a tal efecte.

(4) ACCÉS Al LLOC WEB

El lloc web www.agencialanave.com conté hipervincles amb altres llocs web, alguns dels quals no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per Agència La Nave, no sent responsable per tant del contingut d'aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars, i Agència La Nave no garanteix ni aprova aquests continguts pel nero fet que en el seu lloc web es trobi establert un hipervincle als mateixos. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Agència La Nave no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests hiperenllaços. Com s'esmenta anteriorment, la finalitat d'aquests enllaços és la de constatar de manera objectiva que les peces, dissenys, creativitat i serveis realitzats a tercers és certa, veraç i real, i és constatable objectivament, havent-hi i existint una empresa, institució, persona física o jurídica a la qual se li han prestat serveis de caràcter creatiu i/o publicitari en alguna ocasió en la trajectòria d'Agència La Nave. Per tant, l'aparició d'aquests hiperenllaços no és una altra que la d'aclarir i reforçar la veracitat dels dissenys realitzats pel seu autor, Agència La Nave, a tercers, o de tercers com a intermediaris d'una altra persona física o jurídica. Amb això, únicament es pretén demostrar la utilitat o realitat dels dissenys realitzats, i que tenen una aplicació real a l'entorn de la comunicació. Sempre, i, per tant a manera informativa i aclaridor s'empren, i s'empraran hipervincles a tercers per il·lustrar el treball realitzat per l'autor. Aquells usuaris que desitgin establir hipervincles al present lloc web hauran d'abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que Agència La Nave autoritza l'hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableixi el hiperenllaç al lloc web. L'establiment del hipervincle no implica en cap cas l'existència de relació alguna entre Agència La Nave i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi el mateix. No s'establiran hipervincles al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l'ordre públic, als usos acceptats en Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els hipervincles que, si escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s'estableixin al lloc web des d'altres pàgines web permetran l'accés al Lloc web, però no reproduiran el seu contingut en forma alguna, no permetent-se realitzar frames del mateix.

(5) HIPERVINCLES A TERCERS

El lloc web www.agencialanave.com conté hipervincles amb altres llocs web, alguns dels quals no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per Agència La Nave, no sent responsable per tant del contingut d'aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars, i Agència La Nave no garanteix ni aprova aquests continguts pel nero fet que en el seu lloc web es trobi establert un hipervincle als mateixos. La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Agència La Nave no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests hiperenllaços. Com s'esmenta anteriorment, la finalitat d'aquests enllaços és la de constatar de manera objectiva que les peces, dissenys, creativitat i serveis realitzats a tercers és certa, veraç i real, i és constatable objectivament, havent-hi i existint una empresa, institució, persona física o jurídica a la qual se li han prestat serveis de caràcter creatiu i/o publicitari en alguna ocasió en la trajectòria de Agència La Nave. Per tant, l'aparició d'aquests hiperenllaços no és una altra que la d'aclarir i reforçar la veracitat dels dissenys realitzats pel seu autor, Agència La Nave, a tercers, o de tercers com a intermediaris d'una altra persona física o jurídica. Amb això, únicament es pretén demostrar la utilitat o realitat dels dissenys realitzats, i que tenen una aplicació real a l'entorn de la comunicació. Sempre, i, per tant a manera informativa i aclaridor s'empren, i s'empraran hipervincles a tercers per il·lustrar el treball realitzat per l'autor. Aquells usuaris que desitgin establir hipervincles al present lloc web hauran d'abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web o el seu contingut. En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que Agència La Nave autoritza el hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableixi el hiperenllaços al lloc web. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relació alguna entri Agència La Nave i el titular de la pàgina web en la qual s'estableixi el mateix. No s'establiran hipervincles al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l'ordre públic, als usos acceptats en Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers. Els hipervincles que, si escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s'estableixin al lloc web des d'altres pàgines web permetran l'accés al lloc web, però no reproduiran el seu contingut en forma alguna, no permetent-se realitzar frames del mateix.

(6) ACTUALITZACIONS

Agència La Nave no garanteix la total actualització i/o exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé fa tot el possible perquè així sigui. A pesar que Agència La Nave desitja prestar als usuaris a través del lloc web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En tal cas, Agència La Nave intentaria avisar als seus usuaris amb la necessària antelació, sempre que això fos possible, no responsabilitzant-se en cap cas dels perjudicis que pugui suposar per a l'usuari la interrupció del servei d'accés al present lloc web (www.agencialanave.com).

En el lloc web www.agencialanave.com el usuario podrá encontrar diversos enlaces que le conducirán a páginas web independientes de ésta. Su única finalidad es la de facilitar el acceso a otras fuentes de información en Internet relacionadas con la cultura, la educación, la comunicación, la publicidad, el diseño, la fotografía, el arte, etc. y su inserción en este sitio web está inspirada en el respeto de los derechos de propiedad intelectual que, en su caso, puedan corresponder a sus autores.

Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web www.agencialanave.com haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat de Agència La Nave ressenyats en aquest Avís legal.

L'usuari que vulgui posar enllaços a www.agencialanave.com en llocs web externs ha de complir les següents condicions:

• L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal, però no podrà reproduir-la de cap manera. • Està prohibit establir marcs de qualsevol tipus, o qualsevol altra técnica que permeti copiar o substituir el contingut i l'estil d'aquest lloc web, www.agencialanave.com, o permeti als usuaris veure el contingut de www.agencialanave.com en una adreça d'internet diferent.

• Es prohibeix la inserció d'enllaços quan el contingut de la pàgina web enllaçada pot produir, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o contingut, o pot produir una comparació injusta, o per aprofitar la reputació de la marca Agència La Nave o el site www.agencialanave.com, o qualsevol altra forma prohibida per la legislació.

• La pàgina que contingui l'enllaç haurà de complir amb la llei i no podran disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits o contra la moral i els bons costums, o que són inadequats o no pertinents a l'activitat de www.agencialanave.com pel que fa al lloc, continguts i el tema de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, a la pàgina on es trobi l'enllaç mai haurà d'expressar-se que www.agencialanave.com ha donat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o d'una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent; Tret que el seu titular hagi donat consentiment exprés, per escrit o de forma telemàtica per a això.

(7) MARCAS Y LOGOTIPOS DE TERCEROS

Odone interiorismo ™ | Keyton ™ | Giraliben S.L. ™ | 2&TRES Gastro bar wines gourmet ™ | Salsa kiss ™ | Grupo Juan XXIII ™ | Navenetworks ™ | Torre de Reixes ™ | Incógnita detectives™ | Operador móvil ™ | Bisutería para ti ™ | Agencia La Nave ™ | Linked in ™ | Slideshare ™ | Facebook ™ | Twitter ™ | Flickr ™ | YouTube ™ | RSS ™ | Slideshare ™ | Pinterest ™ | Google + ™ i els seus respectius logos són marques registrades als seus respectius països i són ells els veritables titulars dels mateixos.

Agència La Nave ™, és una marca, identitat o logo creats i dissenyats per Agència La Nave, sent el seu autor propietari i titular dels mateixos.

(8) NORMATIVA I JURISDICCIÓ APLICABLE

La Política de privadesa i l'Avís legal d'aquest lloc web, així com la resta del contingut del mateix, s'han realitzat respectant en tot moment la legislació aplicable en la matèria, especialment la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant LOPD), el Reial decret 994/1999, d'11 de juny que aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal (d'ara endavant Reglamento 994/1999) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSI), i podran ser revisats i modificats en qualsevol moment a fi d'adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent. En aquest cas, el nou contingut resultarà aplicable des del moment en què sigui publicat en el lloc web, resultant accessible per als usuaris del mateix. L'ús del lloc web, incloent l'accés pels usuaris i la navegació a través del mateix, és lliure i gratuït i implica el compliment de la Política de privadesa i l'Avís legal d'aquest lloc web (www.agencialanave.com) i de la legislació espanyola aplicable en la matèria. Tota controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l'ús del lloc web serà resolt d'acord amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari, quan es trobi aquest a Espanya, o a la dels Jutjats i Tribunals d'Alacant, quan es trobi fos d'Espanya, renunciant expressament a qualsevol altre fur o jurisdicció que en Dret pogués correspondre.

(9) INFO I CONTACTE

C/ Pólux 4
03006 Alacant - Espanya

Telèfon: 965 14 72 11

[email protected]

Desenganxem!

Per què nosaltres?

Som una agència de comunicació amb serveis integrals que ha nascut en una conjuntura econòmica difícil per a les empreses. La nostra missió consisteix a ajudar al fet que totes elles puguin comunicar-se i aconseguir els seus objectius segons les seves necessitats reals.

Som un grup de joves emprenedors amb ganes de renovar la teva comunicació amb l'ajuda de les noves tecnologies 2.0. No hi ha dues missions iguals, ni dos clients idèntics. Prepara't per connectar amb el futur de la comunicació i amb idees innovadores que t'ajudaran a desenganxar en la nova era de la comunicació. Estàs llest?

Vols desenganxar en el teu viatge amb nostra Nau?
Som els astronautes de la teva comunicació.
Crida'ns per a una altra missió!

"Hem estat un client molt exigent. Dissenyar per
dissenyadors és una tasca complicada. No obstant
això el vostre equip ha tingut les ganes i entusiasme
suficient com per aconseguir-ho. Moltes gràcies pel
vostre treball. El resultat ens està encantant".


Sandra González, dissenyadora enOdone

"Realment abduïts pel projecte realitzat
per tots ells. Finalment molt complet,
efectiu i innovador en molts aspectes".


Enrique Cantó, responsable deKEYTON

"Molt contenta i tracte personal excel·lent.
Amb La Nave a la Lluna. Amb breus trobades
heu aconseguit plasmar tot allò que volia.
El seguiment ha estat molt exhaustiu".

Cristina, responsable deSalsa Kiss

"Sempre han estat aquí. L'atenció tant
personal com a tècnica ha cobert amb escreix
totes i cadascuna de les nostres expectatives".


Lucía, maitre enGrup Juan XXIII

"Amb professionalitat i gran dedicació el
projecte Giraliben per a Llevant ha suposat
tot un repte. Realment satisfet".


Adrián Espín, gerent deGiraliben, S.L.

"Encantats amb la tasca exercida per
l'equip. Des del primer moment tot van ser
facilitats i vam obtenir més de l'esperat".


Santiago Dongil, CEO webfotomotor.com

"Encara treballant contra rellotge heu sabut captar
i transmetre la personalitat de la meva agència
Tot un èxit. El millor, sens dubte, el tracte personal
i la implicació. Gràcies per ser còmplices en aquesta aventura !".


Pilar Almarcha, gerentDetectius Incógnita

Què diuen de nosaltres?

Post recent en el nostre Blog

Comunicació

Publicitat

Màrqueting

Tecnologia